Mäkelän Sähkö Oy

Mäsätech Oy

Mäsätech yhdistää Mäkelän Sähkön ja LVI-talon toiminnan saman katon alle.

Mäsätech

Mäsätechin visio on rakentaa talotekniseen uudis- ja saneerausurakointiin keskittyvä yrityskokonaisuus, joka kykenee tarjoamaan kokonaisvaltaisesti kaikki LVIS-liiketoimintaan liittyvät urakointipalvelut. Yhtiöillä on toimintaa kattavasti pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan, Hämeen sekä Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella.

 

Mäsätechillä on kyky tarjota kokonaisvaltainen rakentamisen palvelukokonaisuus asunto-osakeyhtiöille ja liiketilojen omistajille yhdeltä luukulta ja yhteensovittaa keskinäinen toiminta joustavasti, laadukkaasti ja kannattavasti.

 

Tätä kautta mahdollistetaan yrityskokonaisuuden kyvykkyyttä tarjota ja toteuttaa kokonaishankkeita kattaen vesijohto-, ilmastointi- ja sähköurakointia

Mäkelän Sähkö Oy

Palvelu- ja tuoteportfolio

  • Teollisuus, liike- ja asunto-osakeyhtiöt sekä julkisten tilojen saneeraukset ja korjaus- ja muutostyöt
  • LV- ja ilmastointityöt sekä sähköurakointi
  • Sprinkleri-, paloilmoitin- ja turvalaiteasennukset STJ:n muiden kimppojen avulla
  • LVIS-palvelut

Asiakaskunta

  • Rakennusliikkeet
  • Teollisuusyritykset
  • Energiayhtiöt
  • Valtio
  • Kunnat
  • Sijoittajien ja yksityisten omistamat asunto- ja kiinteistö oy:t.

Maantieteellinen kattavuus

Pääkaupunkiseudun pohjoispuoli, Päijät-Häme, Pohjois- ja Etelä-Karjala, Kymenlaakso.

 

Pääkaupunkiseudulla käynnistetään omaa toimintaa vuoden 2022 aikana.

Mäsätechin toiminta-ajatus

Mäsätechistä kehitetään merkittävää, yrittäjien omistamaa ja ohjaamaa konsernikokonaisuutta. Konserni kattaa kokonaisvaltaisesti talotekniseen saneerausurakointiin liittyvät urakointi- ja kunnossapitopalvelut.

 

Sillä on toimintaa Päijät-Hämeessä, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja pääkaupunkiseudun ulkokehällä. Pääkaupunkiseudulla käynnistetään omaa toimintaa vuoden 2022 aikana.

 

Vuoden 2021 aikana konsernissa on panostettu tytäryhtiöiden integrointiin, hallinnon ja raportoinnin kehittämiseen, yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja taloudelliseen kontrolliin.

Mäkelän Sähkö Oy

Ota yhteyttä

Mäkelän Sähkö Oy

Sami Lari

Toimitusjohtaja
050-5528997
sami.lari@makelansahko.fi

Mäkelän Sähkö Oy

Leea Rauske-Kuoppala

Taloushallinto
044-5482470
leea.rauske-kuoppala@makelansahko.fi

Mäkelän Sähkö Oy

Jyrki Kiuru

Hallituksen puheenjohtaja
050-5718236
jyrki.kiuru@aronia.fi